Ingridliu-BJ

追光 覓影 尋故事

世事万物 无处不道 隐于山林为道,彰于庙堂亦为道,只要其心至纯,不作违心之论,不发妄悖之言,又何必执念,立身于何处-琅琊榜【2015.11.24 周二 乙未[羊]年 丁亥月 甲辰日 己巳时】

评论(3)

热度(24)